அரசியல் கைதிகள் விடயத்தில் தீர்வின்றி ஜனாதிபதி நிகழ்வை புறக்கணிப்போம்– கஜேந்திரன்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *