ஏன் விளங்கவில்லை வைத்திய சமூகம்…?

உண்மையிலேயே இந்த சைட்டம் தொடர்பான உரையாடல், ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்பது வைத்தியர்கள், வைத்திய மாணவர்கள் மட்டும் பங்குறும் விடயமல்ல இது மக்கள் கலந்து உரையாடப்பட வேண்டிய விடயம் வெறுமனே வைத்தியர்கள் பணிப்புறக்கணிப்பு செய்வது நோயாளிகளை தவிக்க விடுவது தூரப்பிரதேசங்களில் இருந்து வரும் நோயாளிகளை சிரமத்திற்குள்ளாக்குவது இவையெல்லாம் தேவையில்லாதவை மருத்தவர்களின் பிரச்சினை என்பது மக்களின் உயிர்கள் தொடர்பான பிரச்சினை இது தொடர்பில் வைத்திய சமூகம் ஏன் மக்கள் சார் ஆதரவு அலையை பெருக்காதது ஏன் இதன் பிண்ணனி அரசியல் என்ன..? இவையெல்லாம் தெளிவுபடுத்த வேண்டியவை…?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *