குடத்தனையில் மக்களின் எதிர்ப்பால் மண் அகழ்வு நிறுத்தப்பட்டது

வடமராட்சி  குடத்தனைப்  பகுதியில்  மணல்  அகழ்வதற்கு  மக்கள்  எதிர்ப்பு  தெரிவித்து  ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக மணல் அகழ்வது இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

யாழ். வடமராட்சி குடத்தனை கிழக்குப் பகுதியில் மணல் அகழ்வதற்கு வடமராட்சி கிழக்கு பிரதேச செயலகத்தால் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது.

மணல்காடு கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்திற்கு நான்கு அனுமதிப்பத்திரங்களும் குடத்தனை கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்திற்கு மூன்று அனுமதிப் பத்திரங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு அனுமதிப் பத்திரத்தினூடாக ஒரு மாதத்தில் 210 கியூப் மணல் அகழ முடியும் என வடமராட்சி கிழக்கு பிரதேச செயலாளர் தெரிவித்தார்.

எவ்வாறாயினும், அங்கு மணல் அகழப்படுமாயின் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் என்பதுடன் கடல்நீர் உட்புகும் அபாயமுள்ளதாக பிரதேச மக்கள் குறிப்பிட்டனர்.

ஆர்ப்பாட்டம் இடம்பெற்ற பகுதிக்கு சென்ற மருதங்கேணி பிரதேச செயலாளர் மக்களுடன் கலந்துரையாடினார்.

இதனையடுத்து, நிரந்தரத் தீர்வு எட்டப்படும் வரை மணல் அகழ்வு முன்னெடுக்கப்பட மாட்டாது என மருதங்கேணி பிரதேச செயலாளர் தெரிவித்தார்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *