பெண் ஊடகவியலாளரை வல்லுறவுக்கு உட்படுத்த முயன்ற கிரிக்கெட் சபை அதிகாரி

இலங்கை கிரிக்கெட் சபை அதிகாரி ஒருவர் மீது பாகிஸ்தான் பெண் ஊடகவியலாளரை வல்லுறவுக்கு உட்படுத்த முயற்சித்ததாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

இதனை மறுத்துள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் சபை இலங்கையில் உள்ள பெண் ஊடகவியலாளரான ஒருவர் மீதே கிரிக்கெட் சபை அதிகாரி வல்லுறவுக்கு உட்படுத்த முயற்சித்ததாக அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *