இன்றைய கருத்தோவியம்….

இன்று அத தெரண இணையத்தளம் வரைந்த கருத்தோவியம் எங்கள் அரசியல்வாதிகள் மக்களின் தேவைகளை அரசியல் அபிலாஸைகளை குப்பைகளாக புறந்தள்ளி பொறுப்புக் கூறலில் இருந்து விலகி நடக்க எத்தணிக்கும் […]

Read more
1 2