பலி

பலி அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன்,ஓவியங்கள் – ஞானப்பிரகாசம் ஓவியங்கள் – ஞானப்பிரகாசம் ரத்னசிங்க உணவுப் பொதிகளை எண்ணினான். எல்லாம் சரியாக இருந்தன. பேப்பரால் சுற்றப்பட்டுக் கட்டப்பட்ட உணவுப் பொதிகளை […]

Read more

புதுமைப்பித்தன் கதை….

பொய்க் குதிரை “வாழ்க்கையே பிடிப்பற்றது; வாழ்வாவது மாயம்!” என்றெல்லாம் நினைவு ஓடிக்கொண்டிருந்தது விசுவத்திற்கு; ஏனென்றால், அன்று ஆபீஸில் அவனுக்கும் சம்பளம் போடவில்லை. வீட்டிலே சாமான் கிடையாது; வாடகைக்காரன் […]

Read more

ஆதிரையும் நாற்பது ஆமிக்காரரும்….

        தமிழர்களின் கூட்டு உளவியலில் விமர்சனம் என்பது விளங்காத ஒன்றாகத்தான் இருந்து வந்திருக்கின்றது.ஒருவர் மீது கொண்ட காழ்ப்புணரவை அல்லது பகைமை காரணத்தால் விமர்சனம் […]

Read more

தேவதைகளின் தீட்டுத்துணி…

தமிழர்களின் கூட்டு உளவியலில் விமர்சனம் என்பது விளங்காத ஒன்றாகத்தான் இருந்து வந்திருக்கின்றது.ஒருவர் மீது கொண்ட காழ்ப்புணரவை அல்லது பகைமை காரணத்தால் விமர்சனம் செய்யத்துணிவதோடு கூண்டுக்குள் இருந்து கொண்டு […]

Read more