உடல் எடை குறைக்க ஆசையா…?

உடல் எடை பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு உள்ளது. அந்த உடல் எடையைக் குறைக்க ஏராளமான வழிகள் இருந்தாலும், ஒருசில வழிகளே நல்ல தீர்வைக் கொடுக்கும். மேலும் எடையைக் […]

Read more

இரவில் விழிப்பவரா நீங்கள்….?

நம்மில் அதிகப்படியானோர் எந்தவிதமான கவனமும் இன்றி இரவு சரியாக ஒரே நேரத்திற்கு எழுகிறோம். உங்களுக்கு தெரியுமா இது உங்கள் உடலில் உள்ள அதீத சக்தியால் தான் நடக்கிறது […]

Read more

வாழ்க்கையைக் கொண்டாடுவோம்…..

இணையத்தில் மகிழ்ச்சியான குடும்பம் என்று தேடினால் வெள்ளைத் தோல்களின் குடும்பங்கள் தான் நாயுடன் ஓடுகின்றன…ஆனால் தமிழ்க் குடும்பங்களினை படங்களில் மகிழ்ச்சியாக காண முடியவில்லை….நாங்கள் வாழ்க்கையைத் தொலைத்து எதையோ […]

Read more
1 2 3 4